پروژه انکشاف زنبور داری
در ادامه ی پروگرام زنبورداری نوین اشتراک کنندگان برای کارهای عملی و بازدید از کارخانه بسته بندی عسل و آشنایی با تجهیزات صنعتی و پرورشی زنبور عسل از مکان های ذیل دیدن نمودند.
– بازدید از کارخانه ی بسته بندی عسل در ولایت زنجان
– بازدید از کارگاه موم آج صنعتی و بازدید از شرکتهای عرضه کننده لوازم زنبور داری
– بازدید از کارگاه کندو سازی مدرن
– بازدید از چهار نوع زنبورداری متفاوت – بومی- نیمه بومی- نیمه صنعتی و صنعتی.

همراهانی که در این بازدید اشتراکنندگان را همراهی کردند جناب آقایان حسن افشین نیک, حسین افشین نیک و آقای عطايیان که ترینران این پروژه، راهنما و استاد گروپ بودند.
و در پایان این پروژه از اشتراکنندگان تقدیر به عمل آمده و برایشان تصدیقنامه اهدأ گردید.